vrijdag

13 december

 

Kerstdisco

 

19.30-21.30 uur

 8 t/m 12 jaar
Entree: € 2,- / met partypas € 1,50

 

huisregels en meer info

----------------------------------

 

zondag

15 december

 

20.00-22.00 uur

 

Hoofdprijs: 125 euro

geld- en goederenprijzen

gratis deelname aan Jackpot

 -------------------------------- 

 

 

 woensdag

18 december

 

Kerst knutselmiddag

 

14.30-16.00 uur

gratis deelname

i.s.m Sociom  

----------------------------------

 

 

De foto's van 

 Halloween in de Stoof

vindt u binnenkort op deze site

 

  ----------------------------

 

 

Ruilbieb in Esterade

Een kast met boeken en tijdschriften voor jong en oud in de hal van Esterade.
Deze zijn gratis mee te nemen.
Het is de bedoeling, dat er een ruilsysteem ontstaat, waarbij weer andere boeken en/of tijdschriften worden teruggeplaatst.
De vrije bieb is toegankelijk tijdens de openingstijden van Esterade.

--------------------------------

Reanimatie- en AED cursus

 

De gemeente Grave heeft vanuit de RAV een bedrag gekregen om het AED netwerk in de gemeente te versterken. Hoe meer mensen kunnen reanimeren en de AED kunnen bedienen des te beter. Dit bedrag is verdeeld onder de wijk- en dorpsraden. Ons voornemen is om dit bedrag o.a. te gebruiken om reanimatietrainingen te organiseren binnen onze gemeente. Hiervoor hebben we een instructeur gevonden die de trainingen in groepen van maximaal 6 personen kan aanbieden. De training duurt ongeveer 4 uur, wordt in de ochtend, middag of avonduren aangeboden en vindt in Velp plaats.

Er zijn veel ziektekostenverzekeringen die deze gecertificeerde cursus ook vergoeden. De mensen die dit vergoed krijgen betalen de cursus à €35, - zelf en krijgen een rekening en een certificaat. Als dit wordt ingediend bij de verzekering krijgt men het geld terug van de verzekering. Voor de overige mensen wordt de vergoeding van de wijk- en dorpsraden gebruikt om de eigen bijdrage van de training zo laag mogelijk te houden. U kunt zelf bij uw ziektekostenverzekeraar checken of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Graag willen wij inventariseren hoeveel mensen uit onze wijk in deze training geïnteresseerd zijn, zodat wij de organisatie hiervoor zouden kunnen opstarten. Bent u geïnteresseerd? Dan vragen wij u om u vóór 15 november aan te melden. Na 15 november krijgt u bericht per mail over de verdere procedure.

     ----------------------------

 

(Klik op plaatje voor een duidelijke versie)

AED's in onze wijk
Hierboven vindt u het resultaat van de inventarisatie van de AED's die in onze wijk hangen en wanneer deze beschikbaar zijn. Door middel van crowdfunding is er op de Dr. Kanterslaan sinds kort een AED bijgekomen, ook de wijkraad heeft hier aan bijgedragen. De AED op de Dr. Kanterslaan is net als bij Esterade 24/7 beschikbaar. We hopen dat er in onze wijk meer AED's 24/7 bereikbaar gaan worden die eveneens in de avond en nacht beschikbaar zijn. Op dit moment wordt er samen met andere wijk-en dorpsraden gekeken of het mogelijk is een gezamenlijke AED training op te zetten, om het netwerk te versterken.

   ----------------------------