september 2019

Definitieve ontwerp

Op donderdag 17 september is er een inloopavond geweest in Esterade.
Het ontwerp van de herinrichting van de vijvers is aan u voorgelegd. Dit ontwerp is nu aangepast op basis van de ontvangen vragen en opmerkingen. Op de gemeentelijke website www.grave.nl/vijversestersveld is het aangepast ontwerp in te zien.  

 

Vertraging uitvoering werkzaamheden

De uitvoering van de verdere werkzaamheden is helaas vertraagd. De uitvoering stond gepland in november/december 2019. Echter, vanwege landelijke aangescherpte regelgeving, is het nu niet mogelijk om de vrijkomende baggerspecie af te voeren naar een opslagterrein. De baggerspecie is namelijk licht vervuild met PFAS, een vervuiling die waarschijnlijk niet schadelijk is voor de volksgezondheid maar waarmee wel zorgvuldig moet worden omgegaan. Totdat hierover op landelijk niveau nieuwe richtlijnen komen, is er geen andere keuze dan de werkzaamheden uit te stellen. Zodra het werk hervat kan worden informeren wij u hier over. Meer informatie over wat PFAS is en wat de gevolgen zijn, kunt u vinden op de website www.rivm.nl/pfas/bodem/vragen-en-antwoorden-pfas-in-grond-en-b

Bekijk hier het definitief ontwerp groot onderhoud (PDF).

 

augustus 2019

Groot onderhoud vijvers Estersveld

Publicatiedatum: Donderdag 29 augustus 2019

De gemeente Grave gaat dit jaar de twee vijvers in Estersveld grootschalig onderhouden. Het doel van dit onderhoud is de waterkwaliteit verbeteren, de kroosvorming bestrijden en daarmee vissterfte voorkomen.