Alle verkeersdeelnemers, of dat nu fietsers, automobilisten of voetgangers zijn, moeten veilig gebruik kunnen maken van de wegen in onze wijk. Daarin ligt een taak voor de Gemeente. In het bestuursakkoord dat de raad in mei 2014 heeft vastgesteld, staat dat de Gemeente prioriteit geeft aan het handhaven en verbeteren van het onderhoudsniveau van wegen, aan een veilige inrichting van openbare ruimten zoals wegen en groen, en aan voldoende en veilige openbare verlichting.

Toch blijft verkeersveiligheid een lastig onderwerp. Immers, wat goed is voor de een, kan slecht uitpakken voor een ander. Verkeerslichten bevorderen de doorstroming, maar leiden soms ook tot lange wachttijden. Automobilisten willen graag voor de deur parkeren, maar geparkeerde auto’s kunnen ook tot verkeershinder leiden. Bovendien kunnen we niet alles op de Gemeente afschuiven. Burgers hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid in deze. Wie te hard door een wijk rijdt, brengt de veiligheid van anderen in gevaar.