Algemeen

Wijkraad Estersveld – de Stoof zet zich, naast het organiseren van activiteiten, ook in om de leefbaarheid in onze wijken te vergroten.

Om die reden zijn we aangesloten bij het platformoverleg van alle wijk- en dorpsraden in Grave. Met hen praten we over onze zorgen, over kansen die we zien, wat we daarin samen kunnen doen of hoe we elkaar kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk richting geven aan het versterken van het AED netwerk in Grave.

Ook zitten we regelmatig met de Gemeente Grave om de tafel om zaken te bespreken die te maken hebben met de leefbaarheid van onze wijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het meepraten over het groenbeheer in de wijk en het speelruimteplan.

Verder zijn we regelmatig te vinden bij bijeenkomsten die gaan over de leefbaarheid in de wijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het meedenken over de herontwikkeling van de voormalige locatie “De Sprankel”.

 

Fiets- en voetgangersbrug Stoofweg/Paringetweg vooralsnog niet aangelegd

2 april 2021

Afgelopen periode is gewerkt aan plannen rondom de aanleg van een fiets- en voetgangersbrug in de Stoofweg/Paringetweg te Grave. Deze brug zou onderdeel gaan uitmaken van een langzaam-verkeerroute die de achterliggende wijk verbindt met het nieuw gebouwde IKC De Graaff (Kindcentrum).

Vanwege bezuinigingsmaatregelen heeft de gemeenteraad van Grave in november 2020 besloten de brug vooralsnog niet aan te leggen. Echter, besloten is de procedure voor het wijzigingen van het bestemmingsplan wel af te ronden. Dit betekent dat de mogelijkheid voor de aanleg van de brug in de toekomst wordt opengehouden.