Gewoon samen doen!

U kunt zelf iets doen voor een groenere buurt of wijk. En daar kunt u ook nog een leuk zakcentje mee verdienen voor uw buurtvereniging of club. Help mee met het onderhoud of verbeteren van het openbaar groen en zorg voor een mooiere straat of wijk. Anderen  gingen u al voor. Wilt u zelf een stuk openbaar groen onderhouden, het liefst samen met bijvoorbeeld uw buren of clubgenoten? Op heel veel plekken kan dat. Dat noemen we zelfbeheer in het groen. We vinden het fijn als u op die manier wilt bijdragen aan een mooie en prettige, groene woonomgeving.

Hoe pakt u het aan ?

Het begint met een goed idee om het groen in uw straat of wijk aantrekkelijker te maken. Of u wilt dit groen zelf beter gaan onderhouden of verbeteren. Het gaat daarbij om eenvoudig onderhoudswerk, zoals zwerfaval verwijderen,  onkruid wieden en begieten in perioden van droogte. Vraag uw buren of clubgenoten of ze instemmen met uw idee en overleg of zij mee willen doen.

Daarna belt u de gemeente om ervoor te zorgen dat de aanmelding voldoet aan de spelregels die hiervoor zijn opgesteld. Is dit akkoord dan wordt dit vastgelegd door u en de gemeente. De afspraken gaan ook naar de aannemer die het groen in de omgeving verzorgt en naar de wijk- of dorpsraad. Zo weten zij wie er hiermee aan de slag gaan in de wijk en welk stuk door wie onderhouden wordt.

Vergoeding

Voor het onderhoud dat u verzorgt is een vergoeding beschikbaar. Deze vergoeding komt ten goede aan de straat, de wijk, de club of het dorp waar het groenonderhoud voor gedaan wordt. De vergoeding wordt door de gemeente uitbetaald via de Wijk- en dorpsraden. Gezamenlijk wordt bepaald waar het geld aan besteed kan worden. Dat mag van alles zijn. U kunt bijvoorbeeld een gezellige buurtbarbecue houden, maar u kunt er ook nieuw materiaal van kopen voor uw club.

Informatie

Bent u gemotiveerd en beleeft u plezier aan het werken in het groen? Meld u dan aan.

Op de website van de gemeente Grave - www.grave.nl/zelfbeheer-in-het-groen - vindt u meer informatie.  U kunt ook bellen met de contactpersoon zelfbeheer: Nico Heere tel. 0486-477212 of de gebiedstoezichthouder: Mark van Dijk. Mochten deze niet bereikbaar zijn laat dan een bericht achter bij het Telefonisch Informatie Centrum (TIC) van de Werkorganisatie CGM. U wordt dan terug gebeld.

 

*****

 

ZELFBEHEER IN HET GROEN
De gemeente zet met "zelfbeheer in het groen" in op het betrekken van burgers bij het groenbeheer in de eigen straat of buurt.

HOE WERKT DIT
In overleg met de wijk-of dorpsraad (maar het kan b.v. ook een buurt- of sportvereniging zijn), gaan bewoners het groen in de eigen leefomgeving onderhouden. D.w.z., ze ruimen het zwerfafval op, verwijderen het onkruid, begieten bij langdurige droogte de heesters en verrichten ander, eenvoudig groenonderhoud. Voor dit werk ontvangt de wijk- of dorpsraad 70%  van de kosten die de gemeente er zelf aan zou hebben. 
De vergoeding dient weer ten goede te komen aan de buurt, b.v. door het geld te gebruiken voor een gezamenlijke activiteit (buurtbarbecue e.d.) of verbetering van de openbare ruimte (b.v. bankje ). Bij een (sport-) vereniging kan de vergoeding worden ingezet om de contributie te verlagen of aanschaf van extra spelmaterialen. 
Zelfbeheer in het groen slaat twee vliegen in een klap. Door samen het groen te onderhouden en door de vergoeding ten goede te laten komen aan een gemeenschappelijk doel, wordt geïnvesteerd in de sociale cohesie van een gemeenschap.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente.