PRESENTATIE SPEELPLEKKEN WOENSDAG 25 MAART  IN ESTERADE AFGELAST
REAGEREN KAN VANAF 25 MAART ALLEEN VIA INTERNET!

Grave, 12 maart 2020

Betreft: annulering inloopbijeenkomst speelplekken

Beste kinderen en buurtbewoners,

De inloopbijeenkomst op 25 maart van 17:00 tot 19:30 uur voor de speelplekken is vanwege het coronavirus afgelast.
We bieden u de gelegenheid de ontwerpen in te zien en te reageren via de gemeentelijke website, www.grave.nl/spelen. Deze website staat ook in de uitnodigingsbrief vermeld.
We vragen uw begrip voor de gewijzigde aanpak van dit project.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen van Hagen, specialist IBO

gemeente Grave

 

PRESENTATIE SPEELPLEKKEN WOENSDAG 25 MAART IN ESTERADE
(brief februari 2020)

Onderstaande brief is door de gemeente verspreid in de wijk:

Hallo kinderen, beste buurtbewoner,

In juli 2019 stonden we in de wijk om ideeën en wensen te verzamelen voor de herinrichting van
een aantal speelplekken. Denk hierbij aan vervanging van speeltoestellen, uitbreiding van
bestaande speelplekken of het verwijderen van de toestellen op een speelplek. We nodigen nu de
bewoners in de wijk van jong tot oud uit om de voorlopige ontwerpen te komen bekijken.
De inloopbijeenkomst is op woensdag 25 maart van 17:00 tot 19:30 uur in de Esterade.
Bewoners zijn vrij om te kiezen wanneer zij binnen lopen. Vanuit de gemeente is Jeroen van Hagen
van de afdeling openbare werken aanwezig, hij wordt ondersteund door de heer Vreugdenhil van
het bureau OBB speelingenieurs. Als er vragen zijn dan kunt u hun aanspreken.
De ontwerpen zijn nog niet definitief wat inhoudt dat er nog gelegenheid is om op- en aanmerkingen
aan ons door te geven. Dat kan middels reactieformulieren tijdens de inloopbijeenkomst of digitaal
via de website www.grave.nl/spelen waarop de plannen vanaf 25 maart ook zijn in te zien. We
bieden tot en met vrijdag 10 april de gelegenheid om de plannen te bekijken en eventuele op- en
aanmerkingen in te dienen. Wij verwerken deze tot een definitief ontwerp waarna de uitvoering later
dit jaar volgt.
We gaan er vanuit de bewoners en toekomstige gebruikers van de speelplekken hiermee voldoende
te informeren. Uiteraard hopen we veel bewoners bij de inloopbijeenkomst te zien en anders dat er
veel gebruik wordt gemaakt van de gelegenheid om de website te bekijken.


Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Grave,
Martijn Jansen
Teamleider Infrastructuur, beheer en onderhoud

 

SPEELRUIMTEPLAN 
april 2017


Enige tijd geleden hebben wij gemeld, dat de gemeente een SPEELRUIMTEPLAN heeft gemaakt voor alle wijken van Grave. Dit plan is te downloaden op de gemeentepagina.
Daarin staan de plannen van de gemeente over verwijderen/uitbreiden/vervangen van speeltuinen en speeltoestellen.
Er is in de wijk Estersveld enige beroering ontstaan naar aanleiding van vragen van bewoners,  over eventuele vervanging en/of uitbreiding van het speeltuintje in hun buurt.

Hieronder de motivatie en uitleg van de gemeente, hoe dit speelruimteplan tot stand is gekomen en wat dit eventueel inhoudt voor de wijken Estersveld en de Stoof.

Voor Grave is in 2016 een analyse gemaakt van de speelvoorzieningen. Hierin is onder andere gekeken naar het aantal speelplekken, de ligging, de toestellen en de leeftijden van de toestellen en natuurlijk ook het aantal kinderen in een wijk. Op basis van landelijke normgetallen is te concluderen dat er een overtal aan speelplekken is. De nadruk moet op meer gebundelde / centrale speelplekken komen te liggen. Hier is dan meer te beleven, meer uitdaging, meer ontmoeting en interactie tussen kinderen en begeleiders.
Er is in een presentatie aan de wijk- en dorpsraden uitleg gegeven over deze cijfermatige analyse en denkwijze om tot betere speelvoorzieningen te komen. Ook is aangegeven dat het speelruimteplan, waarin per wijk en dorp de analyse staat uitgeschreven, geen blauwdruk is maar een richtlijn. In overleg met de wijk- en dorpsraden komen we tot een definitieve keuze van waar wel en geen speelplek overblijft. Uiteindelijk dienen we er wel voor te zorgen dat de uitgangspunten bereikt worden. De weg er naartoe en wijze waarop varieert per situatie.
 

Momenteel is het nog niet aan de orde om de speelplekken van het  Estersveld breed op te pakken en de overleggen aan te gaan, omdat andere projecten afgewerkt moeten worden. Tot die tijd blijft de situatie zoals hij is en voeren we het reguliere onderhoud uit .

U wordt t.z.t. op de hoogte gebracht.


SPEELRUIMTEPLAN GEMEENTE GRAVE

jan. 2017

Vorig jaar heeft de gemeente Grave de speelruimtes binnen de gemeente Grave geanalyseerd en een beheerplan opgesteld.
Hierin is een inventarisatie gemaakt van de bestaande speelruimtes per wijk en/of dorp. 
Ook is er een inventarisatie gemaakt van de leeftijdsindeling per wijk en/of dorp, zodat het nieuwe beheerplan daarop afgesteld of aangepast kan worden.
Dit houdt in, dat sommige speelruimtes gaan verdwijnen en andere worden aangepast, c.q. uitgebreid .
Dit zal tussen nu en 2018 gerealiseerd worden.
Wat dit concreet inhoudt voor de wijk Estersveld/de Stoof kunt u nalezen op de website van de gemeente (Speelruimteplan Grave 2016-2018; analyse en beheerplan).

De speeltuin in de Burg. Raymakerslaan loopt hierin in principe vooruit.
Een aantal bewoners heeft ruim een jaar geleden via de wijkraad een verzoek ingediend om de speeltuin daar op te knappen.
(Het speelruimteplan van de gemeente was toen nog niet klaar).
In het kader van het project "Meer kleur in de wijk" van Wijkraad Estersveld/de Stoof is via iDOP-subsidie en subsidie vanuit het Leefbaarheidsbudget een aantal bewoners zelf aan de slag gegaan.
Dit met toestemming van de gemeente, omdat deze speeltuin ook in het beheerplan is meegenomen.
Dit heeft niets te maken met het wel of niet weghalen/ verplaatsen van toestellen op andere speelplaatsen in de wijk.  De besluitvorming hiervan ligt bij de gemeente.