Ergert u zich ook zo aan zwerfafval in uw straat of wijk? Terecht, want zwerfafval trekt nog meer afval aan, waardoor de omgeving verloedert. Steeds meer mensen zetten zich tegenwoordig daadwerkelijk in om hun omgeving schoon te houden. Alleen, maar vaak ook samen met de buurt. Want of je nu met collega’s, buren of klasgenoten bent, samen buiten opruimen is behalve nuttig, gewoon heel gezellig. Het geeft je een goed gevoel! Samen zwerfvuil opruimen zorgt voor meer saamhorigheid in de buurt. Een opschoonactie heeft een positief effect op de buurt. Als je samen werkt aan een schone buurt, wordt deze aantrekkelijker om te wonen.

Tegenwoordig wordt er jaarlijks in maart een landelijke opschoondag georganiseerd.

Wilt u zich inzetten voor een schonere leefomgeving, bedenk dan dat zo’n schoonmaakactie op elk willekeurig tijdstip gehouden kan worden. Wilt u weten hoe u zoiets aanpakt, kijk dan eens op www.nederlandschoon.nl of op www.supportervanschoon.nl. U vindt daar een stappenplan, informatie over beschikbare materialen, en tips. Wijkraad en Gemeente denken graag met u mee.

--------------------------------------------------------------------------